czwartek, 21 maja 2020

JTAG-owe ABC

JTAG jest nieodłącznym elementem programowania embeded ... w sumie wszyscy są w stanie wymienić choć kilka popularnych JTAG-ów i większość wie, że JTAG (Joint Test Action Group)
jest miedzy innymi  stosowany do uruchamiania i programowania układów mikroprocesorowych.
Jednym z najważniejszych założeń, które w wszystkich interesują w JTAG jest możliwość programowania układu w urządzeniu, bez konieczności odłączania czyli ISP. Oczywiście żeby
można było wykorzystywać go do tego jakże ważnego celu, układy scalone muszą posiadać
wewnątrz odpowiednią warstwę sprzętową dla interfejsu JTAG.

Jednym z bardziej powszechnych wśród amatorów ARM są programatory/debugery:


  • ST-Link   --  pracujący z mikrokontrolerami  STM32, posiada on dla rdzeni ARM dwa tryb pracy JTAG  i  SWD
  • J-Link      --  zdecydowanie najlepszy na rynku JTAG dla ARM i wielu innych jak 8051 czy PIC32